Attention Göteborgs Skolprojekt

Hur skall vi arbeta? Hur får vi eleven att vilja tillbaka till en trygg skolgång?. Hur ser våra arbetsmetoder ut?

Det praktiska arbetet, som ger resultat.

Orsakerna till problematisk skolfrånvaro kan vara många och facetterade och det pågår olika former för kartläggningar i syfte att försöka få fram fakta.

Attention Göteborg har knutit till sig professioner som har decennier med erfarenhet inom kommunal skolverksamhet och som kan visa till positiv statistik där elever vill återgå till en trygg skolgång. Det finns också en studie från GU, kopplat till detta, studenter som har följt professionens arbetsmetoder.

Vi fokuserar inte på det som många redan känner till; att det sedan länge finns en problematik som främst drabbar familjer, elever och skola i samband med ”problematisk skolfrånvaro”. Ofta framhävs det i medierapportering kring ämnet, att problematisk skolfrånvaro kan vara kopplat till NPF.

Skola och NPF är ett av Attentions fokusområdet där vi vill arbeta och verka.

Attention Göteborg kommer under verksamhetsåret 2024 arbeta vidare i en praktisk projektform kring området ”Skolfrånvaro blir till skolnärvaro”.

Attention Göteborg har producerat filmen med samma titel och projektkonceptet bygger på filmens innehåll och arbetsmetoder. Vi är redan igång, och under HT 2023 implementeras de professioner som under decennier med systematiskt arbete kan visa på att arbetsmetoderna fungerar.

I Attention Göteborgs film, ”Skolfrånvaro blir till skolnärvaro” kan man under 45 minuter få en första inblick i delar av det arbetssätt, koncept och tillvägagångssätt vad gäller arbetet med att få elever att vilja återgå till en skolgång.

För mer info och intresseanmälan; kontakt@attentiongbg.se