Attention Göteborgs Skolprojekt

Hur skall vi arbeta? Hur får vi eleven att vilja tillbaka till en trygg skolgång?. Hur ser våra arbetsmetoder ut? Det praktiska arbetet, som ger resultat. Orsakerna till problematisk skolfrånvaro kan vara många och facetterade och det pågår …