Attention Göteborgs Projektaktiviteter

Lillatorpsgatan 10, /FUB-Huset)

Tisdagar kl. 17-19

Som medlem i Attention och deltagare i föreningens aktiviteter, ingår enkel fika. Är du nyfiken på en av våra aktiviteter, prova gärna en gång och se om det är något för dig.

Ordförande, Egil Aasgaard, svarar på frågor gällande aktiviteterna.

Tel: 031-131900

Samtal i Rummet

I Attention Göteborgs samtalsgrupp träffas man, samtalar och väljer interna och gemensamt olika teman för samtalsträffarna. Samtalsgruppen har sin trevliga samtalshörna med sköna sittplatser i hörnet av caféet i FUB-Huset på Lillatorpsgatan 10 i Göteborg. Gruppen leds av Petter, en lugn och erfaren man som håller i Samtalsgruppen med en finslipad balans. Tisdagar kl. 17 -19

Film & Media

"FILM & Media" riktar sig till unga, unga vuxna och vuxna som vill vara med att göra film. Vi arbetar med olika filmidéer, manus, teknik, ljus och ljud. Syftet med FILM & Media är att det skall kunna leda till en förståelse för filmskapandet. Vi arbetar tillsammans och en del av det är att ingå i ett sammanhang och att kunna samarbeta och kompromissa. Medlemmarna i gruppen är med i processerna utifrån egna förutsättningar och arbetar tillsammans för att uppnå de gemensamma målen. Vi kommer arbeta både inomhus och utomhus. Vi har inga uppsatta mål och vi behöver heller inte stressa med vårt gemensamma arbete. Processerna skall kunna vara kreativa, utvecklande och roliga. Tisdagar kl. 17 -19 Kontaktperson för projektet är Egil Aasgaard, 031-131900 - kontakt@attentiongbg.se

After School

Alla lika - After School & föräldrafika. (10-12 år) Attention Göteborg vill ge barn och ungdomar med NPF (ca. 10-15 år) möjlighet till ett tryggt sammanhang att mötas i och stärka upp där det behövs, utanför skolan och hemmet. Vi tittar på läxor och samtalar om eventuella funderingar och frågor som kan dyka upp. Ledare för "After School", Julia Stokes och Britta Brus har båda god insikt i NPF och har tidigare varit ledamöter i Attention Göteborgs styrelse och har även egna barn med NPF. After School genomförs, tisdagar kl. 17-18.30 i lokaler på Lillatorpsgatan 10 i Göteborg (FUB- Huset) Hållplats: Töpelsgatan Tisdagar kl. 17-18.30

Föräldragruppen

Attention Göteborgs Föräldragrupp. För dig som gör en intresseanmälan. Digitala träffar varvas med fysiska. Syftet med Föräldragruppen är att träffas, utväxla erfarenheter samt umgås. Det är tänkt att vi skall kunna bjuda in representanter från olika professioner. En länk skickas ut via mail samma dag som den digitala träffen genomförs. Anmäl dig med namn, telefonnummer och epost. Anmälan: kontakt@attentiongbg.se Under hösten 2022 kommer Attention Göteborg genomföra digitala träffar. De av er som är intresserade att delta i Föräldragruppen kan lämna en intresseanmälan: kontakt@attentiongbg.se

Film för Unga - Startar 2023

Attention Göteborg anordnar ett projekt som riktar sig till barn som vill skapa film. Projektet leds av en cirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg. Syftet med FILM för UNGA är att det skall kunna leda till en nyfikenhet för kreativt skapande med digital teknik, skrivintresse samt förståelsen av rollkaraktärer, ljusteknik, ljud och även samarbete i grupp. Oftast ingår det en del människor i arbetet med att skapa film. Sist men inte minst så skall det vara roligt och utvecklande för de involverande. "Film för UNGA" bedrivs i lokaler på Lillatorpsgatan 10 För mer info: 031-131900 STARTDATUM EJ BESTÄMT

Gaming - Startar 2023

Många gillar datorspel. Att spela tillsammans och i samma lokal är kanske ännu roligare. Vi planerar att starta upp i början av 2023.

Skateboard - Startar 2023

I samverkan med Göteborgs Skateboardförening kommer vi under 2023 starta skateboardkurser för barn och unga. Medlemsskap och anmälan kommer krävas och mer info om aktiviteten publiceras inom kort.

Bokcirkel - Startar 2023

I januari startar vi upp en bokcirkel. Det är en av föreningens medlemmar som kommer hålla i detta och planerad uppstart är i januari 2023.

Attention Göteborgs aktivitetskalender

Aktiviteter på Lillatorpsgatan 10 (FUB-Huset)

Tisdag 20 december är sista tillfället,2022

Uppstart 10 januari 2023

Event Date Time
Samtal i Rummet Tisdagar 17-19
FILM & Media Tisdagar 17-19
After School Tisdagar 17-18.30
Föräldragruppen Digitala träffar Anmälan krävs
Film för UNGA Startar VT 23

Attention Göteborgs Kansli

Attention Göteborgs Kansli finns i FUB- huset på Lillatorpsgatan 10. Kansliet är bemannat av ordförande, Egil Aasgaard och det går att besöka oss under dagtid.

Önskar du besöka vårt kansli, kontakta oss så bokar vi en dag och tid.

Telefon, 031-131900

e-post, kontakt@attentiongbg.se

Attention Göteborg producerar filmen- "Problematisk Skolfrånvaro"

Filmen kommer publiceras inom kort.

På gång i Attention Göteborg

Kort info från föreningen

MedlemsBladet

MedlemsBladet för December är på gång. Det har varit ett längre uppehåll med MedlemsBladet. Detta på grund av många datum som inte varit klara. Även brist på tid och innehåll har påverkat. MedlemsBladet kommer också med en ny layout.

Nya medlemsaktiviteter

Under 2023 kommer vi starta en del nya aktiviteter. Än så länge står det 2023 i kalendern, troligtvis kommer vi kunna starta under våren 2023. Mer info kommer inom kort.

Ny hemsida

Hemsidan har fått en uppfräschning. Det skall nu vara lättare att navigera och hitta den information man söker. I och med att aktiviteterna blir flera, så är det också viktigt att enkelt hitta information om aktiviteterna och när de pågår.

Filmproduktion

Attention Göteborg producerar filmen om problematisk skolfrånvaro. Ett tema som ofta tas upp. Filmen är ett externt uppdrag som pågått under 2 år. Filmen visar en informationsdel i kombination med en filmisk del och vänder sig till alla som på något sätt har med skola att göra. Filmen kommer publiceras inom kort.

Attention on the Air

Attention Göteborgs Podcast!

Attention Göteborg arbetar utifrån målsättningen att kunna erbjuda medlemsaktiviteter- och insatser som efterfrågas och som vi vet behövs. 

Vår ambition är att du som medlem skall kunna ta del av konkreta och utvecklande aktiviteter som kan göra skillnad i vardagen. 

Många efterfrågar en mötesplats, en plats för samtal, engagemang och utveckling. 

Besök gärna Attention Göteborg och ta reda på om det vi erbjuder är något för dig! 

Telefontider

Mon: 9 - 12

Tues: 9 - 12

Wed: 9 - 12

Thur: 13 - 16

Fri: 13 - 16

Attention Göteborg

Lillatorpsgatan 10

Göteborg, 416 55