Skolprojektet

Attention Göteborg kommer under 2024 arbeta vidare med det som rör problematisk skolfrånvaro.
Vi önskar nu komma i kontakt med några familjer där svårigheter kring skolnärvaro finns.Det som krävs är att du är medlem i Attention Göteborg och att barnet går i en skola i Göteborg.

Metoden bygger på mångårig kunskap och erfarenhet och kan visa på 80 % lyckande i att få eleven att själv vilja återgå till skola och utbildning.

De professioner som Attention Göteborg kommer arbeta tillsammans med har under mycket lång tid arbetat inom kommunal verksamhet med väldigt lyckade resultat.

Attention Göteborg söker nu intresserade familjer/föräldrar som önskar medverka i projektet.

Magisteruppsatsen

Under våren 2023 har det genomförts en studie på det koncept Attention Göteborg kommer arbeta efter och tillsammans med den profession som omtalas i studien.

Problematisk skolfrånvaro för ungdomar med ESSENCE;
En kvalitativ studie om vad som beskrivs som
hjälpsamt för att få tillbaka ungdomarna till skolan.
Psykoterapeutprogrammet med inriktning familje-och systemorienterad psykoterapi.

På gång i Attention Göteborg

Drop-In

Vi har pausat Drop-In på torsdagar. Detta på grund av att vi önskar få en bättre struktur och tydlighet kring hur det skall vara. Så håll till godo, så fort det är klart kommer det publiceras i vår …

Stöd och utveckling

Individ- och utvecklingsstöd för unga/unga vuxna. Attention Göteborg påbörjar ett projekt med start i januari 2024 där vi erbjuder utbildningsstöd till unga vuxna och vuxna. Syfte: Att tänka på: Attention Göteborg erbjuder enbart stöd och rådgivning. För mer …

Medlemsaktiviteter

Attention Göteborg erbjuder ett antal medlemsaktiviteter. Önskar du delta i våra aktiviteter eller bara prova på så är du såklart välkommen att göra det Vill du prova på, meddela oss gärna; 031-13 19 00 – kontakt@attentiongbg.se

Skolprojektet

”Skolfrånvaro blir till skolnärvaro” Hur skall vi arbeta? Hur får vi eleven att vilja tillbaka till en trygg skolgång? Hur ser våra arbetsmetoder ut? Det praktiska arbetet, som ger resultat. Orsakerna till problematisk skolfrånvaro kan vara många och …

Utbildningsföreläsningar

Attention Göteborgs Föräldragrupp

Det är snart dags för en fysisk träff. Ett förslag kommer inom kort mailas ut till de som anmält intresse för Attention Göteborgs Föräldragrupp. Det kommer också finnas med ett förslag om tema för den fysiska träffen.

Attention Göteborgs Kansli

Attention Göteborgs Kansli finns i FUB- huset på Lillatorpsgatan 10. Kansliet är bemannat av ordförande, Egil Aasgaard och det går att besöka oss under dagtid och även eftermiddag, tisdagar och torsdagar.

Önskar du besöka vårt kansli, kontakta oss så bokar vi en dag och tid.

Telefon, 031-131900

e-post, kontakt@attentiongbg.se

Bli medlem

Önskar du bli medlem i Attention Göteborg?

Det finns flera fördelar med ett medlemsskap. Du kan delta i medlemsaktiviteter och du får medlemstidningen, 4 gånger/år.

Attention on the Air

Attention Göteborgs Podcast!

Aktivitetsöversikt

FUB-Huset, Lillatorpsgatan 10, Göteborg.

Skateboard

Torsdagar kl. 16.30-18 i samverkan med Göteborgs Skateboardförening.

Gamingklubben

Torsdagar kl. 16.-18, I samverkan med Passalen

Bokcirkel

Måndagar kl. 17.30-19.30 FUB-Huset

Afterschool

Nytt startdatum publiceras inom kort.

Samtal i Rummet

Tisdagar kl. 17-19 FUB-Huset

Film för Unga

Startdatum ej klart.

Film & Media

Tisdagar kl. 17-19, FUB-Huset

Läs mer om medlemsaktiviteterna

Skateboard

Skateboardkurs I samverkan med Göteborgs Skateboardförening erbjuder vi till våra medlemmar, skateboardkurser för barn och unga. Kurserna leds av personer från Göteborgs Skateboardförening och de har kunskaper inom NPF- området. Medlemskap och anmälan i Attention Göteborg krävs samt …

Gaming

Många gillar datorspel. Att spela tillsammans och i samma lokal är kanske ännu roligare. Attention Göteborg samverkar med Passalen i Göteborg och erbjuder medlemmar att delta i ”Gamingklubben” där du får spela datorspel i FUB-Huset, Lillatorpsgatan 10 i …

Bokcirkeln

Bok- och läsecirkel Vi önskar skapa förutsättningar för de som vill läsa, men har svårt att hitta tid och plats, att komma till Attention Göteborgs Bokcirkel i FUB-Huset för att läsa. Vi startar med en första träff där …

Afterschool

Afterschool/stöd med skolarbetet Attention Göteborg och ”AfterSchool” erbjuder ett programupplägg för det barn du anser kan behöva lite extra stöd i samband med sin skolgång. Vi erbjuder läxhjälp och stöd med skolarbetet och vi kombinerar det med kreativitet …

Samtal

Samtal i Rummet- samtalsgruppen I Attention Göteborgs samtalsgrupp träffas man, samtalar och väljer interna och gemensamt olika teman för samtalsträffarna. Samtalsgruppen har sin trevliga samtalshörna med sköna sittplatser i hörnet av caféet i FUB-Huset på Lillatorpsgatan 10 i …

Film för unga

Film för Unga Attention Göteborg anordnar ett projekt som riktar sig till barn som vill skapa film. Projektet leds av en cirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg. Syftet med FILM för UNGA är att det skall kunna leda …

Film&media

Film & Media ”FILM & Media” riktar sig till unga, unga vuxna och vuxna som vill vara med att göra film. Vi arbetar med olika filmidéer, manus, teknik, ljus och ljud. Syftet med FILM & Media är att …

Attention Göteborg arbetar utifrån målsättningen att kunna erbjuda medlemsaktiviteter- och insatser som efterfrågas och som vi vet behövs. 

Vår ambition är att du som medlem skall kunna ta del av konkreta och utvecklande aktiviteter som i bästa fall kan göra skillnad i vardagen. 

Många efterfrågar en mötesplats, en plats för samtal, engagemang och utveckling. 

Besök gärna Attention Göteborg och ta reda på om det vi erbjuder är något för dig! 

Telefontider

Mon: 9 - 12

Tues: 9 - 12

Wed: 9 - 12

Thur: 13 - 16

Fri: 13 - 16

Attention Göteborg

Lillatorpsgatan 10

Göteborg, 416 55