Aktivitetsöversikt

FUB-Huset, Lillatorpsgatan 10, Göteborg.

Skateboard

Torsdagar kl. 16.30-18 i samverkan med Göteborgs Skateboardförening.

Gamingklubben

Torsdagar kl. 16.-18, I samverkan med Passalen

Bokcirkel

Måndagar kl. 17.30-19.30 FUB-Huset

Afterschool

Nytt startdatum publiceras inom kort.

Drop-in på Kansliet

Dropin, torsdagar kl. 16-17.30 FUB-Huset

Samtal i Rummet

Tisdagar kl. 17-19 FUB-Huset

Film för Unga

Startdatum ej klart.

Film & Media

Tisdagar kl. 17-19, FUB-Huset

Läs mer om medlemsaktiviteterna

Skateboard

Skateboardkurs I samverkan med Göteborgs Skateboardförening erbjuder vi till våra medlemmar, skateboardkurser för barn och unga. Kurserna leds av personer från Göteborgs Skateboardförening och de har kunskaper inom NPF- området. Medlemskap och anmälan i Attention Göteborg krävs samt …

Gaming

Många gillar datorspel. Att spela tillsammans och i samma lokal är kanske ännu roligare. Attention Göteborg samverkar med Passalen i Göteborg och erbjuder medlemmar att delta i ”Gamingklubben” där du får spela datorspel i FUB-Huset, Lillatorpsgatan 10 i …

Bokcirkeln

Bok- och läsecirkel Vi önskar skapa förutsättningar för de som vill läsa, men har svårt att hitta tid och plats, att komma till Attention Göteborgs Bokcirkel i FUB-Huset för att läsa. Vi startar med en första träff där …

Afterschool

Afterschool/stöd med skolarbetet Attention Göteborg och ”AfterSchool” erbjuder ett programupplägg för det barn du anser kan behöva lite extra stöd i samband med sin skolgång. Vi erbjuder läxhjälp och stöd med skolarbetet och vi kombinerar det med kreativitet …

Drop-in

Drop-In på Kansliet Attention Göteborg startar upp ”Medlemsträffen” Torsdagar kl. 16-17.30 Är du medlem eller önskar du bli medlem i Attention Göteborg är du välkommen på träffarna. Vi samtalar, det ges information om föreningen och vad vi har …

Samtal

Samtal i Rummet- samtalsgruppen I Attention Göteborgs samtalsgrupp träffas man, samtalar och väljer interna och gemensamt olika teman för samtalsträffarna. Samtalsgruppen har sin trevliga samtalshörna med sköna sittplatser i hörnet av caféet i FUB-Huset på Lillatorpsgatan 10 i …

Film för unga

Film för Unga Attention Göteborg anordnar ett projekt som riktar sig till barn som vill skapa film. Projektet leds av en cirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg. Syftet med FILM för UNGA är att det skall kunna leda …

Film&media

Film & Media ”FILM & Media” riktar sig till unga, unga vuxna och vuxna som vill vara med att göra film. Vi arbetar med olika filmidéer, manus, teknik, ljus och ljud. Syftet med FILM & Media är att …

På gång i Attention Göteborg

Stöd och utveckling

Individ- och utvecklingsstöd för unga/unga vuxna Attention Göteborg påbörjar ett projekt med start i januari 2024 där vi erbjuder utbildningsstöd till unga vuxna och vuxna. Syfte: Att tänka på Vi erbjuder enskilda samtal, enskild rådgivning och enkel utbildning …

Skolprojektet

Attention Göteborgs fokusområde under 2024: ”Skolfrånvaro blir till skolnärvaro” ..det praktiska arbetet.. Attention Göteborg kommer under verksamhetsåret 2024 arbeta vidare i projektform inom området ”Skolfrånvaro blir till skolnärvaro”. Attention Göteborg har producerat filmen med samma titel och projektkonceptet …

Attention Göteborgs Föräldragrupp

Det är snart dags för en fysisk träff. Ett förslag kommer inom kort mailas ut till de som anmält intresse för Attention Göteborgs Föräldragrupp. Det kommer också finnas med ett förslag om tema för den fysiska träffen.

Attention Göteborgs Kansli

Attention Göteborgs Kansli finns i FUB- huset på Lillatorpsgatan 10. Kansliet är bemannat av ordförande, Egil Aasgaard och det går att besöka oss under dagtid och även eftermiddag, tisdagar och torsdagar.

Önskar du besöka vårt kansli, kontakta oss så bokar vi en dag och tid.

Telefon, 031-131900

e-post, kontakt@attentiongbg.se

Bli medlem

Önskar du bli medlem i Attention Göteborg?

Det finns flera fördelar med ett medlemsskap. Du kan delta i medlemsaktiviteter och du får medlemstidningen, 4 gånger/år.

Attention on the Air

Attention Göteborgs Podcast!

Attention Göteborg arbetar utifrån målsättningen att kunna erbjuda medlemsaktiviteter- och insatser som efterfrågas och som vi vet behövs. 

Vår ambition är att du som medlem skall kunna ta del av konkreta och utvecklande aktiviteter som i bästa fall kan göra skillnad i vardagen. 

Många efterfrågar en mötesplats, en plats för samtal, engagemang och utveckling. 

Besök gärna Attention Göteborg och ta reda på om det vi erbjuder är något för dig! 

Telefontider

Mon: 9 - 12

Tues: 9 - 12

Wed: 9 - 12

Thur: 13 - 16

Fri: 13 - 16

Attention Göteborg

Lillatorpsgatan 10

Göteborg, 416 55