Vi startar upp igen 6 augusti

Skolprojektet

Attention Göteborg fortsätter under 2024 arbetet med det som rör problematisk skolfrånvaro.

Attention Göteborg har nu upparbetat ett samarbete med familjer som önskar medverka i föreningens skolprojekt, ”Skolfrånvaro blir till närvaro”.

Målet är att eleven själv skall vilja återgå till en skolgång. De professioner vi i Attention Göteborg samverkar med kan visa på mycket goda resultat genom decennier av arbete inom kommunal verksamhet.

Det är möjligt att göra en intresseanmälan om ni önskar medverka i projektet. När vi avslutar arbetet med en familj vill vi fortsätta arbeta med nya familjer.

Det som krävs är att du är medlem i Attention Göteborg och att barnet går i en skola i Göteborg.

Magisteruppsatsen

Under våren 2023 har det genomförts en studie på det koncept Attention Göteborg kommer arbeta efter och tillsammans med den profession som omtalas i studien.

Problematisk skolfrånvaro för ungdomar med ESSENCE;
En kvalitativ studie om vad som beskrivs som
hjälpsamt för att få tillbaka ungdomarna till skolan.
Psykoterapeutprogrammet med inriktning familje-och systemorienterad psykoterapi.

På gång i Attention Göteborg hösten 2024

Här kommer höstens medlemsaktiviteter publiceras.

Medlemsaktiviteter

Attention Göteborg erbjuder ett antal medlemsaktiviteter. Önskar du delta i våra aktiviteter eller bara prova på så är du såklart välkommen att göra det. Medlemsaktiviteterna genomförs i FUB-Huset, Lillatorpsgatan 10, 416 55 Göteborg där föreningen också har sitt …

Skolprojektet

”Skolfrånvaro blir till skolnärvaro” Hur skall vi arbeta? Hur får vi eleven att vilja tillbaka till en trygg skolgång? Hur ser våra arbetsmetoder ut? Det praktiska arbetet, som ger resultat. Orsakerna till problematisk skolfrånvaro kan vara många och …

Pågående medlemsaktiviteter

Nu är det sommaruppehåll och nytt datum för uppstart är 6 augusti.

Skateboard

Skateboardkurs I samverkan med Göteborgs Skateboardförening erbjuder vi till våra medlemmar, skateboardkurser för barn och unga. Kurserna leds av personer från Göteborgs Skateboardförening och de har kunskaper inom NPF- området. Medlemskap och anmälan i Attention Göteborg krävs samt …

Bokcirkeln

Bok- och läsecirkel Vi önskar skapa förutsättningar för de som vill läsa, men har svårt att hitta tid och plats, att komma till Attention Göteborgs Bokcirkel i FUB-Huset för att läsa. Vi startar med en första träff där …

Samtalsgruppen

Samtal i Rummet- samtalsgruppen I Attention Göteborgs samtalsgrupp träffas man, samtalar och väljer interna och gemensamt olika teman för samtalsträffarna. Samtalsgruppen har sin trevliga samtalshörna med sköna sittplatser i hörnet av caféet i FUB-Huset på Lillatorpsgatan 10 i …

Utbildningsföreläsningar

Attention Göteborgs Föräldragrupp

Inom Föräldragruppen bildar vi nu en separat grupp med temat ”Skola”

Målet är att föräldrar skall kunna träffas i våra lokaler i FUB- Huset där man också kan möta professionen som Attention Göteborg samarbetar med gällande ”Problematisk skolfrånvaro blir till skolnärvaro”

Attention Göteborgs Kansli

Attention Göteborgs Kansli finns i FUB- huset på Lillatorpsgatan 10. Kansliet är bemannat av ordförande, Egil Aasgaard och det går att besöka oss under dagtid och även eftermiddag, tisdagar och torsdagar.

Önskar du besöka vårt kansli, kontakta oss så bokar vi en dag och tid.

Telefon, 031-131900 (Sommarstängt fram tills 6 augusti)

e-post, kontakt@attentiongbg.se

Bli medlem

Önskar du bli medlem i Attention Göteborg?

Det finns flera fördelar med ett medlemsskap. Du kan delta i medlemsaktiviteter och du får medlemstidningen, 4 gånger/år.

Attention on the Air

Attention Göteborgs Podcast!

Attention Göteborg arbetar utifrån målsättningen att kunna erbjuda medlemsaktiviteter- och insatser som efterfrågas och som vi vet behövs. 

Vår ambition är att du som medlem skall kunna ta del av konkreta och utvecklande aktiviteter som i bästa fall kan göra skillnad i vardagen. 

Många efterfrågar en mötesplats, en plats för samtal, engagemang och utveckling. 

Besök gärna Attention Göteborg och ta reda på om det vi erbjuder är något för dig! 

Telefontider

Mon: 9 - 12

Tues: 9 - 12

Wed: 9 - 12

Thur: 13 - 16

Fri: 13 - 16

Attention Göteborg

Lillatorpsgatan 10

Göteborg, 416 55