Bokcirkeln

Bok- och läsecirkel

Vi önskar skapa förutsättningar för de som vill läsa, men har svårt att hitta tid och plats, att komma till Attention Göteborgs Bokcirkel i FUB-Huset för att läsa.

Vi startar med en första träff där alla har en bok de önskar att vi läser/lyssnar på ihop och lottning sker vid val av ny bok. Alla är välkomna med förslag och inhopp vid träffarna.

May, som håller i bokcirkeln är på plats, måndagar kl. 17.30-19.30, FUB-Huset, Lillatorpsgatan 10, Göteborg.

Nästa bokträff är 11 september och då ska vi läsa ”Krigets
sorger” av Bao Ninh.

Önskar du kontakta May; 0707975163 – may.dang@live.se