Bokcirkeln

Bok- och läsecirkel

Vi önskar skapa förutsättningar för de som vill läsa, men har svårt att hitta tid och plats, att komma till Attention Göteborgs Bokcirkel i FUB-Huset för att läsa.

Vi startar med en första träff där alla har en bok de önskar att vi läser/lyssnar på ihop och lottning sker vid val av ny bok. Alla är välkomna med förslag och inhopp vid träffarna.

Tills nästa träff:

Vi läser Psycho av Lars Hård av Jan Fridegård.

Plats: FUB-Huset, Lillatorpsgatan 10, Göteborg.

För mer info, kontakta May; 0707975163 – may.dang@live.se