Om filmen

Filmen, ”Problematisk skolfrånvaro” produceras av Attention Göteborg och är ett externt filmprojekt som har pågått under två år. 

Vi får följa huvudrollkaraktären, Frida i de utmaningar hon har med sin skolgång. Vi får även följa skolans stödteam i de möten som rör Fridas skolsituation. 

Vi får följa personen bakom konceptet och dennes berättelser och förklaringar om hur man faktiskt kan vända Fridas skolsituation.

Vi har anlitat skådespelare och de flesta scener spelades in under hösten 2021. Det har under 2022 spelats in en del kompletteringsscener och nu är filmen inne i sitt slutskede, med klipp, redigering och bearbetning.

Deltagare inom Attention Göteborgs filmgrupp har också medverkat under inspelningarna på ljud samt som crew.

Filmen kommer publiceras i början av 2023 och går att ses på kanaler som vi offentliggör i samband med filmens publicering.

Egil Aasgaard, filmskapare.