Om filmen

Filmen, ”Problematisk skolfrånvaro blir till NÄRVARO” produceras av Attention Göteborg och är ett externt filmprojekt som har pågått under två år. 

Vi får följa huvudrollkaraktären, Frida i de utmaningar hon har med sin skolgång. Vi får även följa skolans stödteam i de möten som rör Fridas skolsituation. 

Vi får följa personen bakom konceptet och dennes berättelser och förklaringar om hur man faktiskt kan vända Fridas skolsituation.

Vi har anlitat skådespelare och de flesta scener spelades in under hösten 2021. Det har under 2022 spelats in en del kompletteringsscener och nu är filmen klar och kommer publiceras under april 2023.

Deltagare inom Attention Göteborgs filmgrupp har också medverkat under inspelningarna, på ljud samt som crew.

Filmen är 45 minuter lång.

Egil Aasgaard, filmskapare.