Drop-In

Vi har pausat Drop-In på torsdagar. Detta på grund av att vi önskar få en bättre struktur och tydlighet kring hur det skall vara. Så håll till godo, så fort det är klart kommer det publiceras i vår …

Medlemsaktiviteter

Attention Göteborg erbjuder ett antal medlemsaktiviteter. Önskar du delta i våra aktiviteter eller bara prova på så är du såklart välkommen att göra det. Medlemsaktiviteterna genomförs i FUB-Huset, Lillatorpsgatan 10, 416 55 Göteborg där föreningen också har sitt …

Skolprojektet

”Skolfrånvaro blir till skolnärvaro” Hur skall vi arbeta? Hur får vi eleven att vilja tillbaka till en trygg skolgång? Hur ser våra arbetsmetoder ut? Det praktiska arbetet, som ger resultat. Orsakerna till problematisk skolfrånvaro kan vara många och …

Skateboard

Skateboardkurs I samverkan med Göteborgs Skateboardförening erbjuder vi till våra medlemmar, skateboardkurser för barn och unga. Kurserna leds av personer från Göteborgs Skateboardförening och de har kunskaper inom NPF- området. Medlemskap och anmälan i Attention Göteborg krävs samt …

Bokcirkeln

Bok- och läsecirkel Vi önskar skapa förutsättningar för de som vill läsa, men har svårt att hitta tid och plats, att komma till Attention Göteborgs Bokcirkel i FUB-Huset för att läsa. Vi startar med en första träff där …