Drop-In

Vi har pausat Drop-In på torsdagar. Detta på grund av att vi önskar få en bättre struktur och tydlighet kring hur det skall vara. Så håll till godo, så fort det är klart kommer det publiceras i vår …

Stöd och utveckling

Individ- och utvecklingsstöd för unga/unga vuxna. Attention Göteborg påbörjar ett projekt med start i januari 2024 där vi erbjuder utbildningsstöd till unga vuxna och vuxna. Syfte: Att tänka på: Attention Göteborg erbjuder enbart stöd och rådgivning. För mer …

Medlemsaktiviteter

Attention Göteborg erbjuder ett antal medlemsaktiviteter. Önskar du delta i våra aktiviteter eller bara prova på så är du såklart välkommen att göra det Vill du prova på, meddela oss gärna; 031-13 19 00 – kontakt@attentiongbg.se

Skolprojektet

”Skolfrånvaro blir till skolnärvaro” Hur skall vi arbeta? Hur får vi eleven att vilja tillbaka till en trygg skolgång? Hur ser våra arbetsmetoder ut? Det praktiska arbetet, som ger resultat. Orsakerna till problematisk skolfrånvaro kan vara många och …

Skateboard

Skateboardkurs I samverkan med Göteborgs Skateboardförening erbjuder vi till våra medlemmar, skateboardkurser för barn och unga. Kurserna leds av personer från Göteborgs Skateboardförening och de har kunskaper inom NPF- området. Medlemskap och anmälan i Attention Göteborg krävs samt …

Gaming

Många gillar datorspel. Att spela tillsammans och i samma lokal är kanske ännu roligare. Attention Göteborg samverkar med Passalen i Göteborg och erbjuder medlemmar att delta i ”Gamingklubben” där du får spela datorspel i FUB-Huset, Lillatorpsgatan 10 i …

Bokcirkeln

Bok- och läsecirkel Vi önskar skapa förutsättningar för de som vill läsa, men har svårt att hitta tid och plats, att komma till Attention Göteborgs Bokcirkel i FUB-Huset för att läsa. Vi startar med en första träff där …

Afterschool

Afterschool/stöd med skolarbetet Attention Göteborg och ”AfterSchool” erbjuder ett programupplägg för det barn du anser kan behöva lite extra stöd i samband med sin skolgång. Vi erbjuder läxhjälp och stöd med skolarbetet och vi kombinerar det med kreativitet …

Film för unga

Film för Unga Attention Göteborg anordnar ett projekt som riktar sig till barn som vill skapa film. Projektet leds av en cirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg. Syftet med FILM för UNGA är att det skall kunna leda …

Film&media

Film & Media ”FILM & Media” riktar sig till unga, unga vuxna och vuxna som vill vara med att göra film. Vi arbetar med olika filmidéer, manus, teknik, ljus och ljud. Syftet med FILM & Media är att …