Attention Göteborg producerar filmen, ”Skolfrånvaro blir till närvaro”

Filmen är klar och publiceras i april 2023