Studie- och Fritidsstugan

Attention Göteborg startar inom kort, aktiviteter för barn i åldern 6-13 år. Aktiviteten het tidigare, ”Afterschool” och kommer inom kort att starta i ett nytt koncept.

Läxhjälp och stöd med skolarbete

Professionella handledare eller lärare kan vara tillgängliga för att hjälpa barnen med deras skolarbete och läxor. Det kan innefatta allt från att förklara svåra koncept till att ge extra övningar för att förbättra förståelsen inom olika ämnen.

Kreativa aktiviteter

Genom att erbjuda kreativa aktiviteter som måleri, teckning, skulptering, musik, dans, teater och hantverk, kan barnen utforska olika uttryckssätt. Detta kan främja deras kreativitet och ger dem möjlighet att utveckla nya färdigheter och intressen.

Lekbaserat lärande:

Genom att integrera lärande i lekfulla aktiviteter kan barnen lära sig på ett roligt och interaktivt sätt. Detta kan innefatta spelbaserade lärandeaktiviteter, experiment och utforskning av naturvetenskapliga fenomen.

Gruppaktiviteter och samarbete:

Att delta i gruppbaserade aktiviteter främjar samarbete, kommunikation och sociala färdigheter hos barnen. Det kan vara allt från att organisera teaterföreställningar till att arbeta tillsammans för att lösa problem och utmaningar.

Utomhusaktiviteter:

Att ge barnen möjlighet att utforska naturen och delta i utomhusaktiviteter är viktigt för deras fysiska och emotionella välbefinnande. Det kan inkludera fysiska aktiviteter, trädgårdsarbete eller bara lek på lekplatsen.

Genom att skapa en stimulerande och stödjande miljö där barnen kan både lära sig och ha roligt, anser vi att en studie- och fritidsstuga för barn kan bidra till deras övergripande välbefinnande och framgång.

Välkomna!