Samtal i RUMMET

Attention Göteborg erbjuder i samverkan med cirkelledaren, Petter, från Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg, en samtalsgrupp som träffas, samtalar och väljer interna och gemensamt olika teman för  samtalsträffarna. Samtalsgruppen har sin trevliga samtalshörna med sköna sittplatser i hörnet av …

Film för UNGA

Attention Göteborg anordnar ett projekt som riktar sig till barn som vill skapa film. Projektet leds av en cirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg. Studieförbundet Vuxenskolan är en samverkanspartner till Attention Göteborg. Syftet med FILM för UNGA är …

Film&Media

”FILM & Media” riktar sig till unga, unga vuxna och vuxna som vill vara med att göra film. Vi arbetar med olika filmidéer, manus, teknik, ljus och ljud. Syftet med FILM & Media är att det skall kunna …

Kansliet

Attention Göteborgs Kansli finns i FUB- huset på Lillatorpsgatan 10. Under hösten och framåt kommer kansliet vara bemannat av ordförande, Egil Aasgaard och det går att besöka oss under dagtid. Titta i kalendern på hemsidans startsida för Kansliets …

Läxhjälpen

Attention Göteborg vill ge barn och ungdomar med NPF (ca. 10-15 år) möjlighet till ett tryggt sammanhang att mötas i och stärka upp där det behövs, utanför skolan och hemmet. Vi tittar på läxor och samtalar om eventuella …

Digital Träff

Under hösten 2021 fortsätter vi med den digitala lösningen, ”Digital Träff” Digital Träff är onsdagar kl. 17-18 Du måste anmäla dig om du vill vara med på en Digital Träff. Anmälan: kontakt@attentiongbg.se Samma dag får du en zoomlänk …