Samtal

Samtal i Rummet, Attention samtalsgrupp Attention Göteborg erbjuder i samverkan med cirkelledaren, Petter, från Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg, en samtalsgrupp som träffas, samtalar och väljer interna och gemensamt olika teman för  samtalsträffarna. Samtalsgruppen har sin trevliga samtalshörna med …

Film för UNGA

Film för UNGA Attention Göteborg anordnar ett projekt som riktar sig till barn som vill skapa film. Projektet leds av en cirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg. Studieförbundet Vuxenskolan är en samverkanspartner till Attention Göteborg. Syftet med FILM …

Film&Media

Attention FILM & Media ”FILM & Media” riktar sig till unga, unga vuxna och vuxna som vill vara med att göra film. Vi arbetar med olika filmidéer, manus, teknik, ljus och ljud. Syftet med FILM & Media är …

Kansliet

Attention Göteborgs Kansli finns i FUB- huset på Lillatorpsgatan 10. Under hösten och framåt kommer kansliet vara bemannat av ordförande, Egil Aasgaard och det går att besöka oss under dagtid. Titta i kalendern på hemsidans startsida för Kansliets …

Läxhjälpen

Hjälp med skolarbetet, ”Läxhjälpen” Attention Göteborg vill ge barn och ungdomar med NPF (ca. 10-15 år) möjlighet till ett tryggt sammanhang att mötas i och stärka upp där det behövs, utanför skolan och hemmet. Vi tittar på läxor …

FöräldraGruppen

I början av 2022 startar Attention Göteborg upp en Föräldragrupp. Under hösten har Attention Göteborg haft träffar och samtal som nu ligger till grund för kommande uppstart av Attention Göteborgs FöräldraGrupp. De  av er som är intresserade att …