Samtal

Samtal i Rummet, Attention samtalsgrupp Attention Göteborg erbjuder i samverkan med cirkelledaren, Petter, från Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg, en samtalsgrupp som träffas, samtalar och väljer interna och gemensamt olika teman för  samtalsträffarna. Samtalsgruppen har sin trevliga samtalshörna med …

Film för UNGA

Film för UNGA Attention Göteborg anordnar ett projekt som riktar sig till barn som vill skapa film. Projektet leds av en cirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg. Studieförbundet Vuxenskolan är en samverkanspartner till Attention Göteborg. Syftet med FILM …

Film&Media

Attention FILM & Media ”FILM & Media” riktar sig till unga, unga vuxna och vuxna som vill vara med att göra film. Vi arbetar med olika filmidéer, manus, teknik, ljus och ljud. Syftet med FILM & Media är …

Kansliet

Attention Göteborgs Kansli finns i FUB- huset på Lillatorpsgatan 10. Under hösten och framåt kommer kansliet vara bemannat av ordförande, Egil Aasgaard och det går att besöka oss under dagtid. Titta i kalendern på hemsidans startsida för Kansliets …

”After School”

Alla lika – After School & föräldrafika. (10-12 år) Attention Göteborg vill ge barn och ungdomar med NPF (ca. 10-15 år) möjlighet till ett tryggt sammanhang att mötas i och stärka upp där det behövs, utanför skolan och …

FöräldraGruppen

16 februari startar Attention Göteborgs Föräldragrupp, DIGITALT, kl.19-20 Anmälan: kontakt@attentiongbg.se Under hösten har Attention Göteborg haft träffar och samtal som nu ligger till grund för kommande uppstart av Attention Göteborgs Föräldragrupp. De  av er som är intresserade att …