Studie- och fritidsstugan

Attention Göteborg startar inom kort, aktiviteter för barn i åldern 6-13 år. Aktiviteten het tidigare, ”Afterschool” och kommer inom kort att starta i ett nytt koncept. Läxhjälp och stöd med skolarbete Professionella handledare eller lärare kan vara tillgängliga för att …

Medlemsaktiviteter

Attention Göteborg erbjuder ett antal medlemsaktiviteter. Önskar du delta i våra aktiviteter eller bara prova på så är du såklart välkommen att göra det. Medlemsaktiviteterna genomförs i FUB-Huset, Lillatorpsgatan 10, 416 55 Göteborg där föreningen också har sitt …

Skolprojektet

”Skolfrånvaro blir till skolnärvaro” Hur skall vi arbeta? Hur får vi eleven att vilja tillbaka till en trygg skolgång? Hur ser våra arbetsmetoder ut? Det praktiska arbetet, som ger resultat. Orsakerna till problematisk skolfrånvaro kan vara många och …