Föräldraträff 24 oktober

Välkommen till ännu en Föräldraträff den 24 oktober kl. 18-19 Syftet är fortfarande att försöka få reda på om det finns en grund för att kunna skapa en Föräldragrupp inom Attention Göteborg. Adress är Lillatorpsgatan 10, (FUB-Huset) i …