Verksamhetsåret 2022

Det är snart 11 januari, det datum Attention Göteborg startar upp projektaktiviteterna efter jul- och nyårsledigheten. Samma plats, samma dag och samma tider, alltså- i FUB-Huset, tisdagar kl. 17-19 med start den 11 januari.

Nytt för 2022 är att vi inom kort också kommer starta upp Föräldragruppen. Dag, tid och plats för detta kommer publiceras inom kort. Det är fortfarande några detaljer innan det hela kan dra i gång.

Ytterligare en nyhet är ”Läxhjälpen” som kommer modifieras i sitt koncept och den kommer också få ett nytt namn. Det gjordes en utvärdering i slutet av december och förutsättningarna för att både fortsätta och modifiera på flera områden finns. Detta gläder oss, såklart, då vi vet att det finns ett behov för stöd och hjälp med läxhjälp och sådant som kan kopplas till det.

Information om det nya läxhjälpskonceptet kommer publiceras inom kort. Till dess pågår Läxhjälpen i vanlig form och med start 11 januari kl. 17-19 i FUB-Huset och med Julia Stokes som ledare.

Den film som Filmgruppen spelade in under hösten 2021 kommer vara klar inom några veckor om det resterande klipparbetet rullar på. Utöver det har vi redan påbörjat idéarbetet med nästa film.

Det är ett spännande år som ligger framför oss med alla projektaktiviteter vi har och som är på gång. Det är en hel del förberedande arbete som ligger bakom och även i själva genomförandet. Det är roligt, det är tidkrävande och det är framförallt mycket givande.

Så välkomna till 2022 och Attention Göteborgs alla projekt och aktiviteter.

Önskar du veta mer om detta finns information på hemsidan, på facebook, på Instagram och även i MedlemsBladet som mailas till medlemmar med en fungerande e-postadress ungefär varannan månad.

Det går också att maila oss eller ringa. kontakt@attentiongbg.se eller 031-13 19 00

Det finns också ett kontaktformulär på hemsidan. Detta hittar man i menyn, ”kontakt”

Egil Aasgaard, ordförande