Stöd och utveckling

Individ- och utvecklingsstöd för unga/unga vuxna.

Attention Göteborg påbörjar ett projekt med start i januari 2024 där vi erbjuder utbildningsstöd till unga vuxna och vuxna.

Syfte:

  • Att man som medlem får möjlighet att bygga upp ett individuellt kunskaps- och självständighetsområde som rör de skyldigheter och rättigheter man som individ har gentemot de myndigheter som vår målgrupp kan komma i kontakt med.
  • Att man får möjlighet att bygga upp en stabil och trygg självkänsla och egenstyrka gällande den kunskapsnivån man kan uppleva eller känna att man behöver i bemötandet med omgivningen.

Att tänka på:

Attention Göteborg erbjuder enbart stöd och rådgivning.

För mer info: 031-13 19 00 – kontakt@attentiongbg.se