Samtalsrummet

Syftet med aktiviteten är att det skall finnas en mötesplats där man kan träffa likasinnade, samtala och fika. Det hela drivs i cirkelform och i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan i Göteborg och i lokaler på Lillatorpsgatan 10 (FUB- Huset)

Välkommen med din anmälan till medlemsaktiviteten, ”Samtal i RUMMET”

Vi träffas onsdagar kl. 18-19.30 (Inställt tills vidare pga Coronasituationen)

För mer info, kontakta Egil, ordförande i Attention Gbg

031-13 19 00

kansliet@attention-goteborg.se

I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan