Föräldragruppen, Fysisk Träff

Lördag 3 september kl. 12-14 genomför Attention Göteborgs Föräldraträff, en Fysisk träff i lokaler i FUB- Huset, Lillatorpsgatan 10 i Göteborg. Anmälan görs till: kontakt@attentiongbg.se Läs mer om Föräldragruppen: https://attentiongbg.se