Infoträff, Medlemsaktiviteter

September 27, 2021

5:00 pm / 7:00 pm

Måndag 27 september bjuder vi in till en informationsträff där vi presenterar alla våra Medlemsaktiviteter.

Plats och tid: Lillatorpsgatan 10 kl. 17.00