Föräldragrupp

Attention Göteborg genomförde två föräldraträffar under tidig höst 2021. Syftet med träffarna var helt enkelt att försöka ta reda på om det faktiskt finns ett underlag för att inom Attention Göteborg att kunna starta upp en föräldragrupp.

Vi har inom föreningen fått indikationer om att det önskas och behövs en föräldragrupp.

Föräldragruppen kan komma att startas i slutet av 2021 alternativt i början av 2022 om det fortsatt finns intresse och engagemang.

Vi vet att det kan vara svårt att få loss tid att träffas. Vi vill därför fortsätta arbetet med att försöka klarlägga hur en föräldragrupp kan genomföras och fungera så att så många som möjligt kan delta.

Om föräldragruppen kommer igång finns det bra potential för at den kan utvecklas med föreläsningar från olika professioner. Det kan också finnas intressanta föreläsare från andra kategorier som kan tänkas bjudas in.

Det är önskvärt om någon eller några av de föräldrar som kommer ingå i eventuell föräldragrupp kan vara med att hålla i vissa delar av gruppträffarna.

För mer info, kontakta Egil Aasgaard, ordförande Attention Göteborg. Telefon 031-13 19 00 eller e-post: kontakt@attentiongbg.se