Film och Media

Attention Göteborgs nya medlemsaktivitet som bedrivs i cirkelform och i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan i Göteborg.

Här arbetar vi enbart med FILM & Media. Vi kommer fokusera på idé, manusskrivande, ljus, ljud- och filmteknik. Målet är att i startfasen producera ett antal kortfilmer där de involverade är med i alla processer. Vi arbetar utan några tids- eller produktionskrav och vi styr själva över innehåll.

Medlemsprojektet är öppet för medlemmar i Attention Göteborg och har ingen åldersgräns. Som deltagare anmäler du dig och registreras som aktiv i cirkelgruppen.

Onsdagar kl. 18-19.30. (Inställt tills vidare pga Coronasituationen)

Adress: Lillatorpsgatan 10 (FUB- HUSET)

Ansvarig, Egil Aasgaard, 031- 13 19 00