Film för unga

Film för Unga

Attention Göteborg anordnar ett projekt som riktar sig till barn som vill skapa film. Projektet leds av en cirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg.

Syftet med FILM för UNGA är att det skall kunna leda till en nyfikenhet för kreativt skapande med digital teknik, skrivintresse samt förståelsen av rollkaraktärer, ljusteknik, ljud och även samarbete i grupp. Oftast ingår det en del människor i arbetet med att skapa film.

Sist men inte minst så skall det vara roligt och utvecklande för de involverande.

”Film för UNGA” bedrivs i lokaler på Lillatorpsgatan 10

För mer info: 031-131900

STARTDATUM EJ BESTÄMT