Film för UNGA

Film för UNGA

Attention Göteborg anordnar ett projekt som riktar sig till barn som vill skapa film. Projektet leds av en cirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg.

Studieförbundet Vuxenskolan är en samverkanspartner till Attention Göteborg.

Syftet med FILM för UNGA är att det skall kunna leda till en nyfikenhet för kreativt skapande med digital teknik, skrivintresse samt förståelsen av rollkaraktärer, ljusteknik, ljud och även samarbete i grupp. Oftast ingår det en del människor i arbetet med att skapa film.

Sist men inte minst så skall det vara roligt och utvecklande för de involverande.

”Film för UNGA” bedrivs i lokaler på Lillatorpsgatan 10

För mer info: 031-131900

Tisdagar kl. 17 -19