Läxhjälpen

Hjälp med skolarbetet, ”Läxhjälpen”

Attention Göteborg vill ge barn och ungdomar med NPF (ca. 10-15 år) möjlighet till ett tryggt sammanhang att mötas i och stärka upp där det behövs, utanför skolan och hemmet.

Vi tittar på läxor och samtalar om eventuella funderingar och frågor som kan dyka upp.

”Erbjud det de vill ha, ge dem det de behöver.” sägs det…

Ledare för Läxhjälpen, Julia Stokes, har god insikt i NPF, har tidigare varit med i Attention Göteborgs utbildningsföreläsningar och har även egna barn med NPF.

Läxhjälpen genomförs, tisdagar kl. 17-19 i lokaler på Lillatorpsgatan 10 i Göteborg (FUB- Huset)

Hållplats: Töpelsgatan

Tisdagar kl. 17-19

Hjälp med skolarbetet leds av Julia Stokes.

Julia leder Läxhjälpen

För mer info, ring Egil Aasgaard, telefon 031-13 19 00