Läxhjälpen

Attention Göteborg vill ge barn och ungdomar med NPF (ca. 10-15 år) möjlighet till ett tryggt sammanhang att mötas i och stärka upp där det behövs, utanför skolan och hemmet.

Vi tittar på läxor och samtalar om eventuella funderingar och frågor som kan dyka upp. Vi strävar efter att ha kul längs vägen, firar ansträngningen och tränar på att ge oss själva en klapp på axeln.

Cirkelledaren, Julia Stokes, har god insikt i NPF, har tidigare varit med i Attention Göteborgs utbildningsföreläsningar och har även egna barn med NPF.

Läxhjälpen startar upp igen i lokaler på Lillatorpsgatan 10 i Göteborg (FUB- Huset)

Julia Stokes, cirkelledare, Läxhjälpen

Hållplats: Töpelsgatan

Tisdagar kl. 17-19

För mer info, ring Egil Aasgaard, telefon 031-13 19 00