”After School”

Alla lika – After School & föräldrafika. (10-12 år)

Attention Göteborg vill ge barn och ungdomar med NPF (ca. 10-15 år) möjlighet till ett tryggt sammanhang att mötas i och stärka upp där det behövs, utanför skolan och hemmet.

Vi tittar på läxor och samtalar om eventuella funderingar och frågor som kan dyka upp.

Ledare för ”After School”, Julia Stokes och Britta Brus har båda god insikt i NPF och har tidigare varit ledamöter i Attention Göteborgs styrelse och har även egna barn med NPF.

After School genomförs, tisdagar kl. 17-18.30 i lokaler på Lillatorpsgatan 10 i Göteborg (FUB- Huset)

Hållplats: Töpelsgatan

Tisdagar kl. 17-18.30

För mer info, ring Egil Aasgaard, telefon 031-13 19 00