Afterschool

Afterschool/stöd med skolarbetet

Attention Göteborg och ”AfterSchool” erbjuder ett programupplägg för det barn du anser kan behöva lite extra stöd i samband med sin skolgång.

Vi erbjuder läxhjälp och stöd med skolarbetet och vi kombinerar det med kreativitet och utvecklande inslag som kan ge barnet stimulans och goda utvecklingsmöjligheter.

Barnet kan ha god nytta av detta, och det kan stärka barnets självförtroende. Kombinationen med läxhjälp och stimulerande aktiviteter kan vara ett sätt för barnet att hitta tillbaka till skolglädjen vilket kan ge framgång och utveckling i barnets vidare skolsituation.

Vi är ingen skola och vi är inte heller lärare. Vi har däremot egna erfarenheter och vi önskar ta hand om de barn som känner att de vill ha något mer än vad som finns i den ordinarie skolan.

Attention Göteborg har fokus på NPF/skola och vi som är ledare för ”Afterschool” har egna erfarenheter med barn i kombinationen NPF/skola.

Vi har ett utvecklande och kreativt programupplägg som vi välkomnar ert barn att delta i.

Ålder för de barn som välkomnas är 6-12 år.