Föreningsinfo

”Nya” Läxhjälpen

Det är trevligt när man kan modifiera en medlemsaktivitet till både deltagarnas och ledarens fördel. Jag syftar på Attention Göteborgs Läxhjälp som nu är i gång igen och med en ny ledare, Julia Stokes.

Läs mer under boxen, ”Få hjälp med skolarbetet” på vår hemsida.

Medlemsaktiviteter

I övrigt fungerar våra medlemsaktiviteter- och projekt på ett sätt som gläder både deltagare och ledare. Det har varit ett långt uppehåll och nu ser det väl ändå ut som att vi kan hålla i gång ut året och även redan nu se fram emot nästa termin och även en fortsättning efter sommaren.

Föräldragrupp

Det kommer bjudas in till ett digitalt möte med de av föräldrarna som anmält sitt intresse för Attention Göteborgs eventuella Föräldragrupp. Planen är att den kan komma i gång under första delen av 2022 och vi kommer samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg. Föreningen har redan ett flerårigt samarbete med Studieförbundet.

Årsavslut

Det närmar sig december och sista dag för årets medlemsaktiviteter är 14 december. Sedan är det ett uppehåll över jul och nyår och uppstartsdatum för vårterminen kommer publiceras på vår hemsida samt i ett medlemsutskick.

Undertecknad arbetar också med en decemberutgåva av MedlemsBladet.